Digitale zaken, DMR portofoon

Ook heeft het digitale radioverkeer een heel netwerk in de amateurband. Daar dit mijn interesse had gekregen in de tijd dat ik bij de brandweer het C2000 had zien komen maar daar altijd sceptisch tegenover gestaan had, begaf ik mij met de koop van een TYT MD380op deze digitale snelweg.