H.F.

Sedert vele jaren ben ik in de gelukkige positie een eigen knutselkamer te bezitten. Hierin was ruimte voor het luisteren op de diverse banden en kanalen. Ook werd er gerepareerd en geknutseld, en later werd er een plekje ingeruimd voor de zender.