XGPRO plus TL866II

Doordat de Condors 16 en 46 nog niet helemaal dood zijn wilde ik de eproms daarvoor zelf kunnen maken, en dat was ook van toepassing voor de Condor 3000 en de Storno 6000. Daarvoor werd in eerste instantie een programmer aangeschaft bij Ali. Voor de XGPRO TL866II programmer werd het gelijknamige programma gedownload.

Onder Windows 7 werkt het , en ook op Windows10 is het geen probleem. Voor het maken van de eproms voor de Condor 3000 waarvoor de M27C512 moest worden gebrand werkt het feilloos. Echter voor de 2732 eproms voor de Condor16 en de Condor46 was het niet te gebruiken. De reden dat dit mis ging was de maximale in te stellen programmeerspanning van 18V. Daar de 2732 eproms een programmeerspanning hebben van 25V hield het programmeren van deze eproms hier op.

Eproms voor de Condor3000 zijn hier perfect mee te copieren